• SSI Specialty Diver BUNDLE

SSI Specialty Diver BUNDLE


SSI Specialty Diver е първата стъпка към ставането на SSI Master Diver и може да започне веднага щом завършите обучението на Open Water Diver. С попълването на две SSI Специализирани програми, които ви интересуват, както и с регистрирането на 12 открити водолазни кампании, автоматично ще получавате рейтинг за разпознаване на SSI Specialty Diver заедно със сертификатите на програмата SSI Specialty


Program


Нагоре