• DEEP DIVING

DEEP DIVING


Много вълнуващи места за гмуркане се намират в дълбоки води. Без подходящо обучение това гмуркане ви излага на риск. SSI Deep Diving Specialty ще ви даде възможност безопасно и удобно да планирате и провеждате гмуркания над 18 метра и е предпоставка за някакво усъвършенствано обучение. Ще придобиете ниво SSI Deep Diving Specialty сертифициране след завършване на тази програма.


Program


Нагоре