• SCUBA DIVER

SCUBA DIVER


Тази програма е предназначена за студенти, които нямат време да завършат програмата Open Water Diver и ви осигуряват необходимата подготовка и опит за гмуркане в открити водни басейни под наблюдението на специалист по гмуркане. Вие ще придобиете SSI Scuba Diver сертификат, което може да бъде надградено до SSI Open Water Diver сертифициране с допълнително обучение.


Program


Нагоре