• SSI React Right

SSI React Right


React Right е програмата за спешно обучение на SSI, състояща се от следните основни компоненти: Първична оценка, Първа помощ и CPR умения, Първични техники на стабилизация и включва два компонента: Администрация на кислород при гмуркане в извънредни ситуации и Автоматизирани външни дефибрилационни основи. Студентите, които завършат тази програма, получават сертификат за специалност SSI React Right.


Program


Нагоре